:: Apie mus ::

Šiuo metu Lietuvoje yra sukurta ir funkcionuoja dviejų lygių – valstybės ir savivaldybių – bendro valdymo nelaimių atvejais civilinės saugos ir gelbėjimo sistema.

Šią vientisą sistemą sudaro priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos: valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, žinybinės (objektinės) pajėgos ir savanoriškos ugniagesių formuotės.

Siekiant reglamentuoti Lietuvos Respublikos savanorių ugniagesių veiklos pagrindus, Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. lapkričio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymoV1 skyriumi įstatymą Nr. XII-1330. Minėtas įstatymas įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d., tad ir toliau bus rengiami poįstatyminiai teisės aktai, kuriais bus reglamentuota savanorių ugniagesiu veikla.

Pagal oficialius rašytinius šaltinius pirmosios savanorių draugijos Lietuvoje įsikūrė XIX a antroje pusėje.


 Savanorija ypač išplito tarpukario Lietuvoje. XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje veikė 491 savanorių ugniagesių komanda. Apie pusė visų ugniagesių buvo savanoriai ugniagesiai.

 

 Šaltinis www.vpgt.lt