Civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos Kauno rajono švietimo įstaigose

Data :2018-05-23
Civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos Kauno rajono švietimo įstaigose


Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius kartu su  Viešaja įstaiga Kauno rajono priešgaisrine saugos tarnyba ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Garliavos komanda vykdo civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybas Kauno rajono švietimo įstaigose.

 Iš viso pratybose dalyvauja 13 švietimo įstaigų. Pratybos jau atliktos Kauno rajono Raudondvario lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“, Kauno r. Kulautuvos lopšelyje-darželyje, Kauno r. Ringaudų pradinėje mokykloje, Kauno r. Linksmakalnio mokykloje-darželyje ir Kauno r. Ilgakiemio mokykloje-darželyje.


Šių pratybų tikslas parengti Kauno rajono švietimo skyriaus darbuotojus, rajono mokyklų direktorius, darbuotojus, atsakingus už civilinę saugą, valdyti situaciją, jei kiltų gaisras darželyje ar mokykloje. Naujovė yra tai, kad anksčiau prieš vykdant pratybas, švietimo įstaiga prieš dieną ar dvi būdavo informuojama, o šių pratybų metu įstaigos neinformuojamos.

 Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Feliksas Gedvilas pakomentavo, jog tai reiškia, kad specialistai atvykę praneša apie kilusį gaisrą ir stebi įstaigos darbuotojų veiksmus. Veiksmai kilus gaisrui turėtų vykti pagal veiksmų planą, kuriame numatyti atsakingi už tam tikrus veiksmus darbuotojai turi atlikti tam tikras užduotis: aliarmuoti, įspėti apie kilusį gaisrą, pranešti grupėse, klasėse, išjungti elektros srovę, pasitikti ugniagesių ekipažą, vykdyti vaikų evakuaciją, apžiūrėti patalpas, ar nėra pasilikusių žmonių ir pan. F. Gedvilo teigimu, atlikus kelias tokias pratybas, matyti, kad net aliarmas vaikams sukelia baimę, todėl rekomenduojame tokias pratybas, (žaidimo forma) vykdyti patiems švietimo įstaigų vadovams kas mėnesį, o gal ir dažniau. Pagrindiniai pratybų uždaviniai:

  1. mokyti švietimo įstaigų darbuotojus įvertinti padėtį ir organizuoti ugdytinių evakavimą gaisro atveju;
  2. tobulinti mokytojų, auklėtojų, specialistų pasirengimą vykdyti ugdytinių evakavimą iš pastato;
  3. tobulinti ugdytinių, mokinių pasirengimą evakuotis iš pastato įgūdžius;
  4. tobulinti personalo evakavimosi iš pastato įgūdžius;
  5. vykdyti evakuotų auklėtinių, darbuotojų apskaitą;
  6. patikslinti keitimosi informacija apie įvykį su Bendruoju pagalbos centru, gelbėjimo darbų vadovu, savivaldybės administracija ir kitomis suinteresuotomis instancijomis tvarką.

 Vykdant pratybas neinformuojant iš anksto, matosi tikra situacija švietimo įstaigoje, daromos klaidos – tai proga pasitempti, peržiūrėti savo veiksmų planus, analizuoti ir įvertinti susidariusią situaciją, mokomasi priimti reikiamus sprendimus pagal savo kompetenciją.

Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Žandaras teigia, kad šios civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos skirtos ne bausti, o padėti sklandžiau atlikti evakuaciją bei kitus veiksmus. Visų pirma, sklandesnis įstaigų darbuotojų darbas reiškia šių įstaigų auklėtinių saugumą – toks yra tikslas. 


2018 m. rugsėjo mėn. Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje planuojami išplėstiniai mokymai, kuriose dalyvaus visų Kauno rajono švietimo įstaigų vadovai ir asmenys atsakingi už civilinę ir priešgaisrinę saugą. Planuojami dienos trukmės mokymai, pasitelkiant ne tik priešgaisrines pajėgas, bet ir greitosios pagalbos specialistus bei policijos pareigūnus. Dažnas darbuotojas gesintuvo nė nėra išbandęs, tik teoriškai žino, kaip jis veikia. Šių mokymų metu, bus sudaryta galimybė tai išbandyti praktiškai, - informavo Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Rytis Velžys.


Visos naujienos...